Політика конфіденційності

1. ПРЕАМБУЛА

Адміністратор, цінуючи довіру своїх Клієнтів та усвідомлюючи важливість забезпечення конфіденційності та безпеки Персональної інформації своїх Клієнтів, а також Інформації, що розміщується Клієнтами на Веб-сайті на виконання Правил, вводить в дію цю Політику для визначення порядку здійснення операцій . з конфіденційними даними Сторін при використанні Веб-сайту та Сервісів. Ознайомлення з цією Політикою перед використанням Послуг, що надаються Системою, є обов’язковим для всіх Клієнтів.

2. ТЕРМІНИ

У цьому документі, якщо з основного тексту положення прямо випливає інше , наступні слова та вирази мають таке значення:
2.1. Файл cookie — це частина Даних, яка не містить персональних даних, створена Веб-сайтом і зберігається на комп’ютері Клієнта у вигляді одного або кількох файлів. Блокування Cookie Клієнтом призведе до ускладнень використання Сайту або повної неможливості його використання.
2.2. Інформаційні матеріали (Дані) – будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- та змішані матеріали інформаційного характеру.
2.3. Конфіденційна інформація - будь-яка інформація, не пов'язана з загальнодоступними даними, про яку Сторони домовилися або відповідно до чинного законодавства потрібно розглядати як конфіденційну.
2.4. Конфіденційність - доступність інформації лише її власнику та особам, яким ця інформація може і (або) повинна бути надана законом і (або) договором з цією особою.
2.5. Публічні дані – дані (у тому числі Персональні), до яких особа, яка володіє цими даними, надала публічний доступ (у тому числі шляхом розміщення на будь-якому веб-сайті в мережі Інтернет без обмеження доступу до цих даних) або відповідно до Заяви та (або) чинного законодавства. з дотриманням вимоги конфіденційності.
2.6. Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої або ідентифікованої фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
2.7. Сторона, що отримує - Сторона, яка отримує Конфіденційну інформацію.
2.8. Розголошення - дія або бездіяльність однієї сторони, в результаті чого Конфіденційна інформація стала відома третім особам за відсутності згоди власника конфіденційної інформації. Форма оприлюднення (усна, письмова, з використанням технічних засобів тощо) значення не має.
2.9. Розкриваюча сторона щодо Конфіденційної інформації, розкритої Адміністратором, Учасником; щодо Конфіденційної інформації, розкритої Адміністратором Сторони.
2.10. Розголошення Конфіденційної інформації, передача третім особам будь-якої інформації, яка є Конфіденційною відповідно до вимог цього Додатку, включаючи витік, викрадення, втрату, спотворення, підробку, знищення, модифікацію, копіювання, блокування Конфіденційної інформації внаслідок невиконання або неналежне виконання умов цієї Заявки Приймаючою стороною.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Використовуючи будь-яку частину Сайту та (або) використовуючи будь-який із Сервісів, Клієнт надає Адміністратору право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати Персональні дані та інші Інформаційні матеріали Клієнта на умовах цієї Додатку.
3.2. Ця Додаток не регулює та Адміністратор не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання та розкриття Персональної інформації та інших інформаційних матеріалів сторонніх компаній і організацій Клієнта, які не знаходяться у володінні або під контролем Адміністратора. , а також осіб, які не є співробітниками Адміністратора, навіть якщо Клієнт зайшов на Веб-сайт.
3.3. Основною метою отримання, зберігання, обробки та використання Персональних, Публічних та інших даних Клієнта є захист інтересів Клієнта, а також підвищення якості надання Клієнту персоналізованих послуг і Загальних послуг, що надаються Адміністратором.
3.4 ця Політика не має самостійного характеру і є Доповненням до Правил і не замінює жодне положення основного тексту Правил.
3.5 Положення цього документа та поняття «Конфіденційна інформація» не поширюються на інформацію, яка:
3.5.1 була, є або стає доступною Стороні-одержувачу на неконфіденційній основі від особи, яка, згідно з інформацією Сторони-одержувача, не зв’язана будь-якою угодою про конфіденційність з іншою Стороною або якій іншим чином заборонено розголошувати конфіденційну інформацію Сторона, що приймає, або
3.5.2 перебував у законному володінні Сторони-одержувача до розкриття їй іншою Стороною як Конфіденційної інформації, або
3.5.3 розроблений Стороною-одержувачем або їй;
3.5.4. щодо яких Сторона, що розкриває інформацію, не вживає заходів для захисту її конфіденційності;
3.5.5. до яких Ви маєте доступ відповідно до вимог чинних правових актів;
3.5.6. є публічно відомим в результаті дій і рішень більшості Сторони, що розкриває;
3.5.7 була доступна Стороні-одержувачу на неконфіденційній основі до дати розкриття іншою Стороною, або
3.5.8. повинні бути розкриті відповідно до закону або шляхом пред'явлення законних вимог уряду чи інших компетентних органів.

4. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Адміністратор може збирати та обробляти наступну інформацію Клієнта: повне ім’я та прізвище, рід діяльності, адресу, електронну адресу, номер телефону, дату народження та банківську або платіжну картку, а також документи, що підтверджують особу та адресу Клієнта, у нас запит;
інформація про Операції, які Клієнт здійснює через Систему з використанням Гаманця, та виконання Замовлень Клієнта;
4.2. З метою виконання своїх юридичних зобов’язань щодо боротьби з шахрайством і відмиванням грошей Адміністратор отримуватиме інформацію про Клієнта від третіх сторін, включаючи інформацію про його фінансову історію, рішення місцевих органів і банкрутства, від бюро кредитних історій і агентств для запобігання шахрайству, коли ви відкриваєте гаманець клієнта та в будь-який інший час, коли він вважає за потрібне, щоб запобігти шахрайству та мінімізувати їхні фінансові ризики.
4.3. При Реєстрації в Системі та створенні Гаманця Клієнт повинен вказати свої облікові дані та (обов’язково або необов’язково) інші дані. Після створення та використання Гаманця клієнта Адміністратор може ідентифікувати Клієнта кожного разу, коли він використовує Систему та кожного разу, коли ви відвідуєте Сайт.
4.4. Адміністратор має право завантажувати на клієнтські комп’ютери файли cookie (якщо Клієнт сам не обмежив цю функцію у вашому веб-браузері), а також отримувати, зберігати, обробляти та використовувати інформацію, згенеровану файлами cookie.
4.5 .Коли Клієнт відвідує Сайт, Адміністратор автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Клієнта, які не є персональними, такі як, наприклад: IP-адреса Клієнта, дані про місцезнаходження Клієнта, які можна визначити. з використанням його IP-адреси, технічних параметрів комп’ютера Клієнта, наявності або відсутності певного програмного забезпечення на комп’ютері Клієнта, налаштувань цього програмного забезпечення, файлів cookie, а також статистичної інформації про діяльність Клієнта.
4.6. Окрім відвідування Сайту Клієнтом, Клієнт також надає інформацію Адміністратору при використанні Системи (в кінцевому підсумку) через додатки для мобільних пристроїв, додатки для соціальних мереж, платіжні термінали тощо, при здійсненні дзвінків та запитів по телефону, поштою, електронною поштою та іншими каналами, а також Адміністратор отримує інформацію про Клієнта з інших джерел у процесі перевірки раніше наданої Клієнтом інформації.

5. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Адміністратор використовує інформацію про Клієнтів, що є в його розпорядженні, наступними способами:
● для обслуговування Гаманців Клієнтів та надання замовлених ними Послуг;
● для виконання Доручень Клієнтів щодо здійснення Переказів коштів та отримання Платежів та здійснення Операцій з використанням Сервісів;
● інформувати Клієнтів про зміни в Сервісах та Системі, Правилах та програмному забезпеченні тощо ;
● виконувати вимоги чинного законодавства та нормативних актів, зокрема вимоги законодавства про боротьбу з відмиванням коштів та процедур KYC («Знай свого клієнта»);
● перевіряти фінансовий стан, особу та кредитоспроможність Клієнтів;
● проводити перевірки з метою запобігання шахрайству та відмиванню грошей;
● для обслуговування клієнтів, включаючи відповіді на запитання, коментарі та скарги;
● для підвищення безпеки Сервісів;
● представляти вміст Сайту (включаючи його інтерактивні функції) найбільш ефективним способом для Клієнтів та їхніх комп’ютерів;
● надавати Клієнтам товари/послуги, які вони запитують або які, на думку Адміністратора, можуть їх зацікавити;
● сприяти розвитку, наданню та вдосконаленню Сервісів Системи, а також змісту Сайту та інформування Клієнтів;
● для внутрішніх цілей Адміністратора, таких як проведення аудиту, аналітична обробка даних та оцінка якості наданих Послуг тощо.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Адміністратор погоджується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди Клієнта, якого ці дані стосуються.
6.2. Передача Персональних даних третім особам допускається в таких випадках:
● після отримання згоди Клієнта, якого стосується інформація;
● на обґрунтований запит державних органів, які мають право на отримання таких відомостей;
● надання даних агентам і третім особам, які діють за договором з Адміністратором, для виконання зобов’язань перед Клієнтом (включаючи, але не обмежуючись цим, еквайрів, емітентів платіжних карток, міжнародну систему карток, провайдерів, компанії з виставлення рахунків або доставки, афілійовані особи особи Адміністратора тощо) та за умови, що:
1) повідомлені про конфіденційний характер такої інформації;
2) вони підтримують відповідні заходи безпеки для захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу або використання; потенційні кредитори, інвестори, еквайри, Партнери, акціонери, аудитори Адміністратора; компанії, які можуть запропонувати свої продукти та послуги Клієнтам; в обміні інформацією з іншими компаніями та організаціями для захисту від шахрайства та зменшення фінансового ризику; якщо, на думку Адміністратора, Клієнт порушує умови цієї Додатку та (або) інші договори та угоди між Адміністратором і Клієнтом, та (або) внутрішні правила і правила Адміністратора, або якщо на думку Адміністратора Адміністратор, таке забезпечення є необхідним для розслідування, запобігання або вжиття заходів щодо протиправної діяльності, підозри на шахрайство, потенційної загрози фізичній безпеці будь-якої особи, порушення умов, Правил чи двосторонніх угод чи вимог законодавства ; в інших випадках відповідно до положень Правил та чинного законодавства.
6.3. Якщо інше не погоджено письмово з Клієнтом, Адміністратор має право публічно оприлюднити факт своїх ділових відносин з Клієнтом.
6.4. Адміністратор залишає за собою право розголошувати конфіденційну інформацію, якщо цього вимагають правила ведення бізнесу.
6.5 Ніщо в цьому Додатку не обмежує будь-яку зі Сторін у законі розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію відповідно до судового чи іншого рішення законного законного або нормативного зобов’язання, якщо таке розкриття є необхідним і за умови, що, де це можливо, факту про таке розкриття іншій Стороні буде повідомлено заздалегідь.
6.6. Уся Конфіденційна інформація залишатиметься власністю розкриття Руки, і жодних прав або ліцензій щодо такої Конфіденційної інформації не надається, за винятком випадків, спеціально обумовлених у цьому Додатку.
6.7. Кожна сторона повернеться, повернеться іншій Стороні та (або) надійно знищить всю Конфіденційну інформацію (включаючи ту частину, яка може перебувати під час обробки, дослідження чи передачі, відповідно, з усіма копіями, включаючи записи, малюнки, діаграми, комп’ютерні програми в в якій би формі та на якому б носії вони не були) за письмовим запитом іншої Сторони, якщо збереження цих документів не вимагатиме жодних законодавчих чи нормативних зобов’язань, і, у разі необхідності, засвідчить письмово, підписане уповноваженою особою, що це було зроблено.
6.8. Клієнт має право попросити Адміністратора обмежити доступ третіх осіб до його Персональних даних у маркетингових цілях, якщо це не суперечить положенням чинного законодавства та Правил, надіславши відповідний запит на адресу Адміністратора в платіжних реквізитах.

7. ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Надаючи свої Персональні дані під час Реєстрації в Системі, Клієнт погоджується на їх обробку як з використанням засобів автоматизації, так і без використання засобів автоматизації, зокрема збір, зберігання, передачу третім особам та використання Адміністратором з метою надання Послуг Клієнту. та для інших цілей, визначених Правилами.
7.2. Якщо Клієнт не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, він повинен звернутися до Адміністратора для уточнення деталей. У цьому випадку вся отримана від Клієнта інформація видаляється з клієнтської бази Адміністратора, і Клієнт не зможе користуватися Послугами.

8. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

8.1. З метою реалізації прав Клієнтів, а також належного виконання Адміністратором своїх обов’язків, передбачених Правилами та угодами Сторін, Адміністратор може ознайомлюватися з Інформаційними матеріалами Клієнтів (з метою своєчасного вирішення технічних проблем, припиняти незаконні дії, що порушують права будь-якої зі Сторін, інших Клієнтів тощо).
8.2. Адміністратор надає обмежений доступ до Персональних даних Клієнтів лише тим співробітникам, яким, на його думку, дійсно необхідно використовувати цю інформацію для надання послуг Клієнтам, або для виконання своїх посадових обов’язків.
8.3. Клієнт має право вимагати, змінювати або видаляти свої Персональні дані, які знаходяться у Адміністратора та (або) на Сайті. Клієнт може самостійно змінити або видалити свої Персональні дані за допомогою відповідних функцій Сайту та свого Гаманця.
8.4. Чинне законодавство про захист персональних даних надає Клієнту право доступу до інформації про нього. Крім того, будь-який запит на доступ може стати підставою для стягнення плати для покриття витрат на надання Клієнту детальної інформації про нього, яка зберігається Адміністратором та (або) третіми особами.

9. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

9.1. Сторони гарантують конфіденційність інформації, отриманої під час виконання вимог Правил, якщо інше прямо не передбачено Правилами та іншими домовленостями Сторін.
9.2. Клієнт, який порушив зобов'язання щодо збереження конфіденційності інформації, зобов'язаний відшкодувати всі збитки (включаючи упущену вигоду), отримані третіми особами та (або) Адміністратором внаслідок цих дій Клієнта.
9.3. Умови конфіденційності містяться в цих Правилах і приймаються Клієнтом у повному обсязі після прийняття Правил.
9.4. Сторони зобов’язуються НЕ розголошувати інформацію про умови роботи Системи, а також іншу інформацію, отриману Сторонами в процесі виконання зобов’язань за Правилами, за винятком випадків, коли Сторона зобов’язана надавати таку інформацію відповідно до чинного законодавства.
9.5. Сторони зобов'язані протягом 1 (одного) робочого дня повідомити одна одну про факт розголошення або загрози розголошення з їхнього боку або доведений до їх відома, незаконного отримання або незаконного використання Конфіденційної інформації третіми особами.
9.6. Сторони не мають права в односторонньому порядку припинити захист конфіденційності цієї інформації, передбачений цими Правилами, в тому числі у разі їх реорганізації (злиття, приєднання, поділу, поділу, перетворення або будь-якої іншої форми зміни правового статусу). ) або (у випадках, передбачених законом) ліквідація .
9.7. Не є порушенням конфіденційності надання Конфіденційної інформації на законну вимогу правоохоронних та інших уповноважених державних органів і (або) посадових осіб у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством.
9.8. У разі розголошення Конфіденційної інформації зазначеним органам та/або особам, Сторона, яка розкрила Конфіденційну інформацію, письмово повідомляє власника Конфіденційної інформації про факт надання такої інформації, її зміст та орган, якому надається Конфіденційна інформація. Конфіденційна інформація була надана не пізніше 1 (одного) робочого дня з дати розголошення Конфіденційної інформації.
9.9. Як випливає з інших розділів цих Правил, Клієнти несуть відповідальність за збереження конфіденційності своїх даних автентифікації. Адміністратор не несе відповідальності за операції, здійснені внаслідок неналежного зберігання або втрати цієї інформації Клієнтами.
10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Адміністратор має право зберігати Персональні та інші дані Клієнта стільки, скільки необхідно для досягнення мети, зазначеної в цьому Додатку, або протягом терміну, встановленого чинним законодавством, або доки Клієнт не видалить ці дані.
10.2. Клієнт несе відповідальність за надання достовірної інформації, а також за оновлення раніше наданих даних у разі будь-яких змін.
10.3. Клієнт дозволяє Адміністратору дозволяти іншим особам, з якими Адміністратор уклав відповідні угоди, отримувати, зберігати та обробляти дані про Клієнта (за винятком Персональних даних та інформаційних матеріалів), такі як IP-адреса Клієнта, файли cookie, а також а також статистичну інформацію про діяльність Клієнта, для підвищення якості послуг, що надаються цими особами та надання інформації рекламного характеру.
10.4. Клієнт погоджується з тим, що конфіденційність даних, що передаються через Інтернет, не гарантується, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами за межами зони технічних комунікацій, контрольованої Адміністратором, і останній не несе відповідальності за шкоду, заподіяну таким доступом.
10.5. Якщо під час використання Сайту та (або) Системи Клієнту якимось чином стала відома інформація щодо Адміністратора та (або) третіх осіб, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною та (або) комерційною таємницею, Клієнт забороняється зберігати, використовувати та поширювати таку інформацію.
10.6. Коли ви натискаєте посилання на нашому сайті, ви можете потрапити на сайти третіх осіб. Ми не несемо жодної відповідальності за вміст цих сторонніх сайтів, а також за особисті дані, які ці сайти можуть збирати, включаючи політику щодо зберігання та використання таких даних. На сторонніх сайтах можуть бути свої правила роботи з особистою інформацією. Настійно рекомендуємо вам ознайомитися з інформацією на цю тему на сторонніх сайтах, щоб зрозуміти, за якими правилами визначається робота з вашими персональними даними. Після того, як ви залишите наш сайт, положення нашої Політики конфіденційності втрачають чинність.
Документи