Правила і Умови

1. Преамбула

1.1 Цей документ (надалі «Пропозиція») містить основні положення щодо функціонування INTERNETCASHBANX Система і робота в ній.
1.2. Пропозиція встановлює принципи та умови, за яких Постачальник, INTERNETCASHBANX Ltd, компанія, зареєстрована відповідно до законодавства Болгарії, розташована за адресою Бургас , вул. Чаталджа , 20, Болгарія, 8002, реєстраційний номер 207324804, зареєстрована як особи, які надають послуги, на Комісія або договірна основа, послуги обміну між віртуальними валютами та визнаними валютами без золотого забезпечення та постачальників гаманців, які пропонують послуги зберігання в Болгарії, реєстраційний номер BB-157/11.04.2023 і як Money Service Business (MSB) за фінансовими операціями та Канадський центр аналізу звітів (FINTRAC), реєстраційний номер M23765507 - надає Клієнтам доступ до Послуг Системи, стягуючи комісію відповідно до встановлених Тарифів, а Клієнт, у свою чергу, погоджується використовувати Систему та її Послуги відповідно до цієї Оферти та Внутрішня політика.
1.3. Ця Оферта є офіційною публічною офертою Провайдера щодо надання можливості використання Системи та її Сервісів і адресована дієздатним особам.
1.4. Постачальник може регулювати питання внутрішньої політики, не відображені в Оферті, шляхом надання інформації про таку Внутрішню політику на Веб-сайті. Прийняття цієї Оферти означає згоду Клієнта дотримуватися всіх умов Пропозиції та Внутрішньої політики.
1.5. Контент на веб-сайті надається на умовах «як є» лише в інформаційних цілях. Постачальник не робить жодних запевнень, гарантій чи гарантій, явних чи неявних, що вміст Веб-сайту є точним, актуальним, повним та/або може використовуватися як основа для будь-яких дій чи бездіяльності.
1.6. Якщо контекст не вимагає іншого, слова, що використовуються в одному роді, повинні включати значення будь-якого або всіх родів відповідно.

2. Визначення

2.1. Сторони - Постачальник і Замовник.
2.2. Контактна інформація Провайдера - наступні адреси на стороні Провайдера:
  • для поштової кореспонденції: INTERNETCASHBANX Ltd, Бургас , Чаталджа вул ., 20, Болгарія , 8002;
  • для листування електронною поштою: https://internetcashbanx.com/en.
2.3. Система (система INTERNETCASHBANX) — це набір апаратного та програмного забезпечення, розробленого, створеного та експлуатованого з метою надання Клієнту послуг системи Постачальника.
2.4. Сервіси Системи - операції, що здійснюються через Систему для отримання та відправлення Коштів у Гаманці Клієнтів.
2.5. Веб-сайт - https://internetcashbanx.com/en.
2.6. Заявник - фізична особа, яка бажає створити Обліковий запис і подає заявку на реєстрацію через Систему.
2.7. Клієнт - фізична або юридична особа, яка є власником Облікового запису та пройшла процедуру Реєстрації та отримала право на використання Системи відповідно до Оферти та Внутрішньої політики.
2.8. Контактні дані - адреса електронної пошти та номер мобільного телефону, введені Клієнтом у Системі.
2.9. Авторизація - процес аутентифікації особи за логіном і паролем.
2.10. Дані авторизації - комбінація логіна та пароля.
2.11. Логін - адреса електронної пошти Замовника або встановлена Замовником комбінація цифр і букв.
2.12. Пароль - цифро-буквена комбінація символів, яка встановлюється Клієнтом під час Реєстрації та використовується разом з Логіном для входу в Обліковий запис.
2.13. Реєстрація - результат внесення реєстраційних даних до Системи та прийняття Оферти, після чого Заявник ідентифікується Системою.
2.14. Верифікація - процедура внесення Клієнтом даних до Системи та їх підтвердження шляхом заповнення онлайн-форми та додавання підтверджуючих документів, дотримуючись інструкцій в Обліковому записі Клієнта відповідно до вимог чинного законодавства та Внутрішньої політики.
2.15. Перевірений обліковий запис - статус облікового запису Клієнта, який було перевірено.
2.16. Non-Verified Account - статус Акаунта Клієнта, який не був верифікований. Власникам непідтверджених облікових записів Системні послуги не надаються.
2.17. Обліковий запис - віртуальний обліковий запис Клієнта в Системі, зареєстрований відповідно до цієї Оферти та Внутрішніх правил. Якщо не зазначено інше, «Обліковий запис» означає Особистий обліковий запис.
2.18. Особистий кабінет - обліковий запис, створений Клієнтом.
2.19. Гаманець - частина Рахунку, що відображає залишок Коштів, що належать Клієнту, в одній із обраних валют. В одному обліковому записі може бути кілька гаманців.
2.20. Тип гаманця - гаманець в одній із доступних валют.
2.21. Кошти - кошти в електронному вигляді, які належать Клієнту та зберігаються в його Гаманці.
2.22. Плата – винагорода, що стягується Провайдером за надані Замовнику Системні послуги.
2.23. Транзакція - дія, ініційована Клієнтом для отримання Коштів у свій Гаманець або відправлення Коштів зі свого Гаманця в межах Системи.
2.24. Платіж – кошти, зареєстровані в Гаманці та передані від Клієнта третій особі або від третьої сторони до Клієнта.
2.25. Платіжне доручення - доручення Клієнта на здійснення Трансакції, оформлене в електронному вигляді через Систему.
2.26. Внутрішня політика — внутрішні документи Постачальника, що регулюють роботу Системи, включаючи Політику відповідності щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Політика протидії відмиванню коштів) і Політику конфіденційності, положення про відшкодування та інші, опубліковані на Веб-сайті.
2.27. Chargeback - процедура скасування платежу банківською картою, ініційована власником картки через свій банк.
2.28. Призупинення Облікового запису - призупинення всіх Транзакцій у всіх Гаманцях Клієнта Постачальником у випадках, передбачених у Розділі 12.
2.29. Shell Bank - банк, зареєстрований у юрисдикції, в якій він фізично не присутній і який не є афілійованим з жодною фінансовою установою, що підпадає під дію відповідного законодавства.
2.30. Неактивний обліковий запис - обліковий запис, до якого Клієнт не входив протягом 1 року або більше.

3. Загальні положення

3.1. Щоб стати Клієнтом і використовувати Послуги Системи, Заявник повинен створити Обліковий запис відповідно до процедур, викладених у Розділі 4.
3.2. Замовник має право:
3.2.1. Отримувати інформацію про Послуги Системи, що надаються Провайдером, положення Оферти та Внутрішніх Політик, доступ до Послуг Системи відповідно до стану свого Облікового запису та інші обмеження, передбачені Офертою та Внутрішніми Політиками.
3.2.2. Отримувати технічну та інформаційну підтримку у зв'язку з використанням Сервісів Системи.
3.3. Замовник зобов'язаний:
3.3.1. дотримуватися умов Оферти та Внутрішньої політики;
3.3.2. надавати правдиві, повні та актуальні дані при реєстрації в Системі, проходженні процедури Верифікації, при зміні даних в Системі, а також на вимогу Провайдера у випадках, передбачених Офертою та Внутрішніми правилами;
3.3.3. не дозволяти третім особам використовувати свій обліковий запис;
3.3.4. вживати всіх розумних заходів для збереження своїх Даних авторизації в таємниці та не розголошувати їх третім особам. Клієнт несе повну відповідальність за цілісність своїх Даних авторизації та всі ризики, пов’язані з їх втратою та/або компрометацією;
3.3.5. при виявленні Транзакції, здійсненої без згоди Клієнта, несанкціонованого доступу до його персональних даних, втрати Даних авторизації - негайно повідомити Провайдера через Службу підтримки;
3.3.6. користуватися справним пристроєм з доступом до Інтернету;
3.3.7. не використовувати шкідливе програмне забезпечення на своєму комп’ютері (чи будь-якому іншому носії інформації); використовувати тільки ліцензійне програмне забезпечення; працювати з Системою на комп’ютері, на якому встановлено: антивірусне програмне забезпечення з актуальною базою даних, оновлену версію браузера, усі необхідні оновлення операційної системи та програмного забезпечення;
3.3.8. не використовувати Систему для здійснення операцій, спрямованих на незаконне отримання прибутку або приховування доходів від оподаткування;
3.3.9. не використовувати Систему в цілях, що суперечать положенням законодавства країни, резидентом якої є Клієнт, не займатися забороненою діяльністю;
3.3.10. щоб уникнути негативного балансу Коштів у його/її Гаманці;
3.3.11. нести повну відповідальність за будь-які скасовані, недійсні або оскаржені Трансакції, включаючи повернення платежів;
3.3.12. не здійснювати операції за участю підставних банків.
3.4. Постачальник зобов'язаний:
3.4.1. надавати Послуги Системи Клієнтам відповідно до цієї Оферти та Внутрішньої політики;
3.4.2. зберігати кошти Клієнта, розміщені на Рахунку;
3.4.3. виконувати розпорядження Клієнта щодо розпорядження Коштами на Рахунку в межах, встановлених цією Офертою , Внутрішніми правилами та чинним законодавством.
3.5. Постачальник залишає за собою право змінювати надані Системні послуги, включаючи оновлення програмного забезпечення, процедури та інтерфейси.
3.6. Провайдер має право призупинити роботу Системи у разі виявлення несправностей, з метою запобігання несанкціонованому доступу до Системи, а також для проведення профілактичного обслуговування.
3.7. Плата за користування Послугами Системи стягується відповідно до положень Розділу 7 Оферти .
3.8. Постачальник здійснює контроль за дотриманням Клієнтами Оферти та Внутрішньої політики. Постачальник має право відмовитися від здійснення Транзакцій у випадках, зазначених у цій Оферті , будь-якій іншій додатковій угоді, Внутрішній політиці або чинному законодавстві.

4. Реєстрація, перевірка та прийняття пропозиції

4.1. Заявник, який бажає створити Обліковий запис, повинен пройти Реєстрацію: заповнити реєстраційні форми на Веб-сайті, надати реєстраційні дані та прийняти умови цієї Оферти , натиснувши кнопку «Зареєструватися».
4.2. Акцепт Оферти Заявником вважається укладенням двостороннього письмового договору між Сторонами.
4.3. Приймаючи цю Оферту , Заявник підтверджує, що він діє від свого імені, а не від імені або в інтересах третіх осіб.
4.4. Після перевірки, щоб отримати доступ до Системних послуг, доступних для Перевірених облікових записів, Клієнт повинен надати Постачальнику всі необхідні дані, як зазначено у Внутрішній політиці.
4.5. У разі надання не всіх необхідних даних або якщо будь-яка з наданих даних виявляється неправильною, неповною, нерелевантною, перевірку не було пройдено, і обмеження для Облікового запису застосовуються відповідно до положень Не- Підтверджений обліковий запис.
4.6. Перевірка зазвичай займає не більше 24 годин з моменту надання Клієнтом запитаних даних. У деяких випадках, якщо у Постачальника є обґрунтована причина для проведення додаткової перевірки, перевірка може тривати більше 24 годин.
4.7. Перевірка вважається завершеною, коли Клієнт отримує лист із підтвердженням від Постачальника на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом у Системі. Після завершення Перевірки Клієнт матиме доступ до всіх Системних послуг, доступних для Перевірених облікових записів.
4.8. Замовник зобов’язаний своєчасно повідомляти Постачальника про будь-які зміни даних, наданих для Верифікації, а також надавати актуальні дані в розумний період часу.
4.9. Постачальник має право в будь-який час і на свій розсуд вимагати від Клієнта підтвердження того, що надані документи та дані є правдивими, повними та актуальними, та/або надати додаткові підтверджуючі документи чи інформацію протягом 14 днів.
4.10. Якщо Замовник не надає запитані документи та/або дані протягом строку, зазначеного в п. 4.9, Постачальник має право
4.10.1. скасувати перевірку облікового запису та застосувати обмеження, передбачені для неперевірених облікових записів;
4.10.2. застосувати призупинення дії облікового запису.

5. Рахунок

5.1. Після завершення Реєстрації в Системі створюється Обліковий запис і Заявник стає Клієнтом.
5.2. Клієнт може додати гаманець для кожної з доступних валют. Усі Кошти, перераховані на Рахунок Клієнта, зберігаються в Гаманцях у відповідних валютах.
5.3. Кошти, які зберігаються в Гаманці, не обмежені за тривалістю, за винятком випадків, визначених у Розділі 14 щодо незатребуваних коштів, на які не нараховуються відсотки.
5.4. Обмеження на депозити, платежі та зняття коштів можуть застосовуватися до Гаманця залежно від типу Гаманця та інших факторів, які враховує Постачальник. Ці обмеження визначаються відповідно до Оферти та доступні на Веб-сайті.
5.5. Клієнт може використовувати неперевірений обліковий запис лише з метою отримання статусу перевіреного облікового запису.
5.6. Клієнт може створити Особистий кабінет.
5.7. Щоб створити обліковий запис, особа повинна досягти принаймні 18 років і мати повну дієздатність відповідно до свого особистого права. Створюючи Особистий кабінет, Клієнт заявляє, що йому виповнилося 18 років.
5.8. Клієнт може створити Обліковий запис, лише якщо це не суперечить положенням законодавства країни проживання або реєстрації Клієнта. Створюючи Обліковий запис, Клієнт заявляє та гарантує Постачальнику, що відкриття такого Облікового запису Клієнтом не порушує жодних законів чи правил, які застосовуються до Клієнта. Замовник сплачує Постачальнику суму будь-яких збитків, понесених Постачальником у разі порушення Замовником положень цього пункту.
5.9. Інформація про транзакції Клієнта з коштами та використання Гаманця реєструється та зберігається Постачальником протягом терміну дії угоди з Клієнтом і протягом наступних п’яти (5) років з дати припинення дії цієї Пропозиції та закриття Обліковий запис.
5.10. Ініціюючи нову Транзакцію, яка змінює баланс Коштів у Гаманці, Клієнт підтверджує свою згоду на суму зазначеного балансу. Згода Клієнта підтверджується натисканням відповідної кнопки, що ініціює відправку нового Платіжного доручення.
5.11. Доступ до гаманця та будь-які транзакції з використанням гаманця можливі лише після авторизації .
5.12. Логін формується Системою за замовчуванням з адреси електронної пошти, вказаної Клієнтом при Реєстрації, або зміненого за запитом Клієнта до Служби підтримки. Пароль створюється Замовником самостійно. Пароль використовується для авторизації .
5.13. Клієнт несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх Авторизаційних даних. Будь-яка дія в Обліковому записі, виконана з використанням дійсних Даних авторизації , визнається Клієнтом як дія.
5.14. Після 10 невдалих спроб ввести дані автентифікації обліковий запис буде призупинено. Для того, щоб відновити доступ до Облікового запису, Клієнт повинен звернутися до служби підтримки.
5.15. У разі втрати Автентифікаційних даних Клієнт повинен звернутися до Служби підтримки із заявою про відновлення доступу до Облікового запису.
5.16. Клієнт може закрити свій гаманець у будь-який час, звернувшись до служби підтримки. Закриття окремого гаманця не тягне за собою закриття облікового запису.
5.17. Забороняється створювати декілька облікових записів для однієї особи («Кілька облікових записів»). Якщо виявлено кілька Облікових записів, Постачальник має право автоматично позначити такі Облікові записи як шахрайські та призупинити надання Системних послуг для таких Облікових записів.

6. Транзакції

6.1. Клієнт може внести та/або зняти кошти зі свого Гаманця, увійшовши до свого Облікового запису на Веб-сайті та виконавши відповідні інструкції щодо внесення чи зняття коштів із Гаманця. Методи внесення або зняття коштів із Гаманця можуть відрізнятися залежно від місцезнаходження Клієнта. Доступні на даний момент способи внесення та виведення коштів з Гаманця доступні на Веб-сайті.
6.2. Депозити та зняття коштів із Гаманця здійснюються відповідно до процедури, викладеної в Пропозиції , Внутрішній політиці, політиках сторонніх постачальників послуг і чинному законодавстві.
6.3. Постачальник має право обмежити перелік способів внесення та виведення коштів з Гаманців для певних категорій Клієнтів залежно від рівня ризику дій та/або транзакцій Клієнта. Конкретні обмеження вказані на Веб-сайті .
6.4. Коли Гаманець фінансується третіми сторонами, Клієнт має всі права та обов’язки щодо Коштів, внесених у Гаманець. Такі операції, здійснені третіми особами, вважаються Сторонами такими, що були здійснені в найкращих інтересах Клієнта.
6.5. З метою безпеки Постачальник встановлює ліміти для внесення коштів у Гаманець. Ці ліміти відображаються в обліковому записі Клієнта при виборі одного з доступних методів депозиту.
6.6. Залежно від методу депозиту або зняття, треті сторони можуть стягувати додаткові комісії за депозити в гаманець.
6.7. Трансакція здійснюється на основі Платіжного доручення Клієнта, оформленого в електронному вигляді за допомогою Гаманця.
6.8. Приймаючи Платіжне доручення для переказу Коштів із Гаманця Клієнта, Постачальник ідентифікує Клієнта за допомогою Даних авторизації . У певних випадках Постачальник має право вимагати проведення додаткових процедур ідентифікації перед виконанням Платіжної інструкції.
6.9. Усі Трансакції, здійснені з використанням Даних авторизації Клієнта, вважаються такими, що були здійснені Клієнтом, якщо Постачальник не буде повідомлений про несанкціонований доступ до Облікового запису або використання Облікового запису в шахрайських цілях.
6.10. Терміни Операцій, які залежать від наявності послуг, що надаються сторонніми фінансовими організаціями , визначаються відповідно до умов надання послуг такими організаціями . Постачальник не несе відповідальності за затримки, спричинені третіми особами.
6.11. Постачальник має право за замовчуванням надсилати повідомлення про Транзакції, здійснені з використанням Облікового запису, на електронну адресу, вказану Клієнтом у Системі. Клієнт може відмовитися від сповіщення, звернувшись до команди підтримки.
6.12. Виведення коштів. Провайдер має право обмежити перелік одержувачів Коштів для окремих категорій Замовників залежно від рівня ризику діяльності та/або операцій Замовника. Конкретні обмеження вказані на веб-сайті.
6.13. Застосовні ліміти платежів для різних статусів Облікового запису та категорій Клієнтів залежно від діяльності Клієнта та/або ризику транзакції вказані на Веб-сайті.
6.14. Клієнт може вибрати спосіб виведення Коштів, сформувавши заявку на виведення зі свого Гаманця. Постачальник має право вимагати від Клієнта пройти перевірку перед тим, як зняти кошти.
6.15. Щоб внести кошти в Гаманець за допомогою банківської картки, Постачальник має право вимагати від Клієнта пройти процедури перевірки «Знай свого клієнта» відповідно до Політики AML.
6.16. Якщо Клієнт успішно пройшов Верифікацію і Гаманець поповнився за допомогою банківської картки, ця транзакція не може бути скасована, а також повернення коштів на картку.
6.17. Клієнт може обмінювати валюти на своєму Рахунку на інші доступні в Системі валюти за курсом, вказаним у Системі. Перелік валют вказано на Сайті.
6.18. Клієнт має право переказувати кошти між своїми Гаманцями в межах свого Акаунту або на Гаманці Рахунок інших клієнтів у Системі.
6.19. У своєму Обліковому записі Клієнт може безкоштовно завантажувати електронні звітні документи за всіма Операціями, здійсненими за будь-який період часу, визначений Клієнтом на власний розсуд.
6.20. Усі успішні Транзакції, здійснені Клієнтом через Систему, є остаточними та не підлягають оскарженню, перегляду чи скасуванню.

7. Ставки та порядок стягнення зборів

7.1. Постачальник стягує Плату за Послуги, що надаються Замовнику.
7.2. Інформація про розмір і спосіб стягнення Комісії доступна на Веб-сайті при виборі способу обробки платежу.
7.3. Провайдер має право в односторонньому порядку змінювати Тарифи. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті.
7.4. Усі Комісії розраховуються у валюті Трансакції та округлюються до найближчого цілого числа.
7.5. Послуги Системи, що надаються Замовнику Постачальником, не обкладаються ПДВ або будь-якими іншими податками з обороту.
7.6. Усі відповідні Комісії списуються Постачальником із Гаманця Клієнта в момент завершення відповідної Трансакції, щодо якої стягуються такі Комісії.
7.7. Якщо в гаманці недостатньо коштів для стягнення комісії, система заблокує відповідну транзакцію.
7.8. Під час переказу Коштів між Гаманцями, деномінованими в різних валютах, обмінний курс розраховується відповідно до обмінного курсу, опублікованого на Веб-сайті, плюс встановлена комісія. Остаточний обмінний курс, застосовний до Трансакції, фіксується на момент Трансакції.

8. Персональні дані

8.1. Обробка та зберігання даних регулюється Політикою конфіденційності, опублікованою на Веб-сайті окремим документом.

9. Відповідальність

9.1. Якщо Сторони не виконують та/або неналежним чином виконують свої зобов’язання за Офертою , Сторони несуть відповідальність відповідно до Оферти , Внутрішньої політики та чинного законодавства.
9.2. Замовник сплачує Постачальнику штраф у розмірі 0,1% (нуль цілого одного відсотка) від непогашеного зобов'язання за кожен день прострочення виконання будь-якого зобов'язання, вираженого в грошовому виразі, як це передбачено Офертою. Постачальник має право, але не зобов'язаний вимагати сплати штрафу.
9.3. Замовник зобов'язується відшкодувати Провайдеру всі суми, сплачені останнім як відшкодування збитків у зв'язку з порушенням Замовником чинного законодавства при використанні Системи, за умови надання Провайдером відповідної документації, що підтверджує розмір збитків, понесених Провайдером. .
9.4. Клієнт несе повну відповідальність за всі Транзакції, зареєстровані в його Гаманці, включаючи будь-які Транзакції з використанням банківських платіжних карток. Такі Трансакції також включають Трансакції, здійснені третіми сторонами, які отримали доступ до його/її Гаманця.
9.5. Клієнт несе повну відповідальність за ознайомлення з чинним законодавством країни проживання Клієнта, що регулює відкриття Рахунку та операції з переказу коштів через Систему. Постачальник не несе відповідальності за будь- які порушення Клієнтом національного законодавства внаслідок використання Системи. Якщо використання Клієнтом Системи та Сервісів суперечить законам юрисдикції цього Клієнта, такий Клієнт повинен негайно припинити використання Сервісів.
9.6. Замовник несе повну відповідальність за всі ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет при взаємодії з Провайдером, іншими Замовниками, третіми особами.
9.7. Клієнт не повинен здійснювати жодних дій, які вводять в оману інші сторони щодо послуг, які пропонує Постачальник , що може прямо чи опосередковано завдати шкоди репутації Постачальника , включаючи, але не обмежуючись цим, видавати себе за представника Постачальника будь -яким способом або в контексті, надаючи неправдиву інформацію. дані, пов’язані з Системою, включаючи, але не обмежуючись цим, фальсифікацію ідентифікаторів транзакцій, ідентифікаторів гаманця та будь-яких інших даних. у вигляді тексту, скріншотів або будь-яких інших засобів масової інформації, створення клонів веб-сайту Постачальника та інші подібні дії. У разі порушення Постачальник залишає за собою право призупинити Облікові записи Клієнта, заморозити кошти на період розслідування та обмежити використання Системи іншими способами. Постачальник також залишає за собою право подати позов до судів відповідної юрисдикції, включаючи випадки, коли це правило порушується іншими сторонами, які не є клієнтами Постачальника .
9.8. Замовник захищає інтереси Постачальника , відшкодовує збитки Постачальника та виплачує компенсації Постачальнику, а також відшкодовує Постачальнику та його афілійованим особам будь-які претензії чи збитки, витрати чи витрати (включаючи витрати на юридичну підтримку, штрафи чи неустойки). ) внаслідок порушення Клієнтом цієї Оферти або будь-яких застосовних законів чи нормативних актів і (або) використання Системи. Це положення діє після припинення відносин між Сторонами.
9.9. Якщо з вини Замовника здійснений Платіж є підставою для звернення платника з позовом до Постачальника про захист свого порушеного права, Постачальник має право вимагати від одержувача Коштів відшкодування збитків, завданих стягненням коштів або ін. майна від Постачальника на користь платника.

10. Відмова від відповідальності

10.1 Постачальник не несе відповідальності перед Замовником у разі:
10.1.1. Передача Клієнтом своїх даних будь-яким третім особам, навмисне надання доступу до свого Гаманця в Системі або будь-яке інше порушення конфіденційності інформації Клієнта з вини Клієнта;
10.1.2. Незаконна діяльність будь-яких третіх сторін, у тому числі пов’язана з використанням реєстраційних даних Клієнта та електронної пошти Клієнта чи Деталей авторизації;
10.1.3. Якщо в апаратному та програмному забезпеченні, яке використовує Клієнт для доступу до Системи, є віруси або інше шкідливе програмне забезпечення;
10.1.4. Будь-які суперечки, що стосуються будь-яких операцій між Клієнтами, здійснених через Систему;
10.1.5. За порушення Клієнтом чинного законодавства щодо використання Системи, а також за скарги Клієнта від податкових, контролюючих та правоохоронних органів щодо будь-якої звітної документації чи оподаткування щодо операцій Клієнта, пов’язаних із система;
10.1.6. Якщо Замовник не має доступу до програмного або апаратного забезпечення, що забезпечує використання Системи;
10.1.7. Якщо з Клієнтом неможливо зв’язатися за допомогою наданої Клієнтом Контактної інформації, в тому числі через те, що Клієнт надав невірну інформацію або не оновив таку інформацію вчасно;
10.1.8. За будь-які платіжні послуги, що надаються Клієнту третіми особами;
10.1.9. За будь-які дії, здійснені третіми особами, веб-сайти яких Клієнт відвідав за посиланням або інформацією, наданою на Веб-сайті;
10.1.10. За тимчасову непрацездатність Системи, збої та помилки в роботі апаратного чи програмного забезпечення (включаючи відключення або пошкодження мереж електропостачання та зв’язку, збій у роботі програмного забезпечення, переривання роботи поштових послуг, Інтернет-провайдера, платіжної системи, перебої в роботі інших ліній, каналів) та (або) мереж, які надаються, пропонуються чи обслуговуються третіми особами тощо), виникли не з вини Постачальника ; в цьому випадку Провайдер не несе відповідальності за можливі збитки Замовника.
10.2. У разі втрати Даних авторизації , блокування Гаманця Системою, втрати Клієнтом пароля, призупинення дії облікового запису або інших подій, які неможливо вирішити без перевірки, Постачальник не несе відповідальності за неможливість відновлення доступу до Акаунт через втрату Клієнтом доступу до своєї електронної пошти або номера мобільного телефону.
10.3. Постачальник не несе відповідальності за будь-які збитки та збитки, понесені Клієнтом або будь-якою третьою стороною в результаті:
10.3.1. Призупинення дії облікового запису відповідно до цієї Оферти або вимог законодавства;
10.3.2. Непроходження Верифікації;
10.3.3. Неправильне заповнення платіжних доручень для здійснення транзакцій або помилкове заповнення;
10.3.4. Порушення Замовником встановленого порядку здійснення Платежів;
10.3.5. відповідність постачальника або третіх осіб законодавчим або нормативним вимогам;
10.3.6. Недотримання поточної версії Пропозиції або Внутрішньої політики та іншої інформації, опублікованої на Веб-сайті;
10.3.7. Неможливість використання бажаного способу оплати за місцем знаходження Замовника;
10.3.8. Порушення Клієнтом цієї Оферти або Внутрішньої політики, а також інструкцій і вказівок Постачальника.
10.4. У будь-якому випадку відповідальність Постачальника перед Клієнтом завжди обмежується сумою, яка не перевищує суми Комісії, стягненої з такого Клієнта за попередні 3 місяці.
10.5. Постачальник не несе відповідальності за будь-які непрямі чи непрямі збитки, понесені Клієнтом або будь-якими третіми особами, включаючи будь-яку втрату прибутку, втрату (неустойку, неотримання, необґрунтоване витрачання) доходу, доходу, контрактів, клієнтів, часу, даних , підприємства чи репутації.
10.6. Постачальник надає Послуги Клієнту «як є» на даний момент, без будь-яких явних, непрямих або законних заяв або гарантій.

11. Зв'язок між сторонами

11.1. Зв'язок між Постачальником і Замовником здійснюється через Контактні дані.
11.2. Спілкування між Замовником і Провайдером може здійснюватися англійською мовою.
11.3. Клієнт може зв’язатися з Провайдером у будь-який час, надіславши електронний лист на адресу: payment@internetcashbanx.com.
11.4. Постачальник може інформувати Замовника про зміни в Послугах, що надаються, шляхом надсилання сповіщень електронною поштою або шляхом розміщення оновлень на Веб-сайті.
11.5. Документообіг між Замовником та Виконавцем здійснюється в електронній формі через Обліковий запис. Крім того, використання Клієнтом Даних авторизації буде вважатися Сторонами належним і достатнім методом аутентифікації Клієнта для цілей документообігу, а також для підтвердження автентичності та цілісності наданого електронного документа, за винятком випадки, передбачені Офертою або Внутрішньою політикою. Внесення Автентифікованих даних Замовника вважається Сторонами рівним власноручному підпису Замовника.

12. Призупинення облікового запису

12.1. Постачальник має право на власний розсуд в односторонньому порядку та без попереднього повідомлення Клієнта застосувати призупинення дії Облікового запису в наступних випадках:
12.1.1. Об'єктивно виправдані причини, пов'язані з безпекою Акаунту;
12.1.2. Підозра щодо можливого несанкціонованого доступу до Облікового запису або використання Облікового запису в шахрайських цілях;
12.1.3. Діяльність Замовника вважається підозрілою або суперечить Оферті, іншим договорам, укладеним між Замовником і Провайдером, Внутрішній політиці або вимогам чинного законодавства;
12.1.4. Вимога згідно з ухвалою суду чи розпорядженням регулюючого органу чи будь-якими застосовними законами та правилами;
12.1.5. Обліковий запис є предметом державного розгляду, кримінального розслідування або іншого незавершеного судового процесу;
12.1.6. Замовник не підтверджує, що його документи та дані є точними, повними та актуальними та/або не надає додаткові документи чи дані на запит Постачальника ;
12.1.7. Клієнт створив кілька Облікових записів в порушення п. 5.17.;
12.1.8. Обліковий запис клієнта є неактивним;
12.1.9. Дії Замовника можуть завдати шкоди діловій репутації Виконавця або спричинити збитки чи інші негативні наслідки для Виконавця.
12.2. Якщо на момент призупинення на рахунку є кошти, Клієнт повинен зняти їх протягом розумного терміну.
12.3. Постачальник повідомляє Клієнта про призупинення дії Облікового запису електронними засобами, якщо таке повідомлення не є незаконним або становить загрозу безпеці Постачальника.
12.4. Постачальник скасовує призупинення дії облікового запису, як тільки причини такого призупинення перестануть існувати.
12.5. Призупинення дії Облікового запису або припинення надання послуг не звільняє Клієнта від усіх зобов’язань перед Постачальником, які виникли до такого призупинення.
12.6. Постачальник не несе відповідальності перед Клієнтом за призупинення дії облікового запису.
12.7. Постачальник залишає за собою право зберігати дані транзакцій або іншу інформацію, що стосується таких призупинених облікових записів.

13. Термін і припинення зобов'язань

13.1. Невизначений термін. Ця Пропозиція укладена на невизначений термін і буде чинною до моменту її припинення відповідно до наведених нижче положень.
13.2. Замовник має право розірвати відносини, в тому числі укладені договори з Провайдером, шляхом видалення Акаунту на свій розсуд у будь-який час, якщо у Замовника немає невиконаних зобов’язань перед Провайдером. Акаунт може бути видалений у відповідному розділі Акаунту Клієнта.
13.3. Після того як Клієнт ініціює видалення Облікового запису, виконання Транзакцій з використанням Облікового запису стає неможливим. Будь-які грошові зобов’язання Сторін, створені до дати видалення Облікового запису, зберігаються до їх повного виконання.
13.4. Постачальник має право в односторонньому порядку припинити дію цієї Оферти, повідомивши про це на електронну пошту Замовника не менше ніж за 10 днів.
13.5. Постачальник може припинити дію Пропозиції та видалити Обліковий запис без попереднього повідомлення Клієнта в таких випадках:
13.5.1. Якщо Замовник відмовляється прийняти зміни до Оферти, вона припиняється з дати набрання чинності такими змінами;
13.5.2. Після закінчення трирічного строку з дати призупинення рахунку.
13.6. Якщо будь-які кошти залишаються на Рахунку Клієнта, з яким припинено дію Пропозиції, Клієнт повинен зняти решту коштів протягом розумного періоду часу за вирахуванням відповідних комісій, вказавши Постачальнику платіжні деталі.
13.7. Якщо Обліковий запис буде припинено (видалено), обліковий запис і інформація про транзакції, які відповідають стандартам збереження даних, будуть безпечно зберігатися протягом 5 років відповідно до вимог законодавства.

14. Незатребувані кошти

14.1. Будь-які незатребувані кошти зберігатимуться Постачальником протягом 3 років із дати призупинення дії Облікового запису та/або припинення дії Облікового запису, після закінчення якого Клієнт вважатиметься таким, що відмовився від будь-яких претензій щодо таких коштів. Клієнт цим погоджується, що після закінчення такого періоду Постачальник буде звільнений від будь-яких подальших зобов’язань виплачувати ці незатребувані кошти Клієнту.

15. Поправки

15.1. Постачальник може в односторонньому порядку змінити цю Оферту , опублікувавши оновлений текст на Веб-сайті.
15.2. Про майбутні зміни до цієї Оферти Постачальник повідомляє Замовника шляхом розміщення інформаційного повідомлення в обліковому записі Замовника не пізніше ніж за 2 (два) дні до набрання чинності такими змінами . Замовник повинен або прийняти, або відхилити зміни до запропонованої дати набрання ними чинності. Замовник повинен повідомити Постачальника про заперечення щодо змін, звернувшись до Служби підтримки. Якщо Клієнт заперечує проти змін, дія Оферти припиняється в день набрання чинності змінами.
15.3. Зміни набувають чинності з моменту публікації зміненої версії Оферти на Веб-сайті або з дати набуття чинності відповідною зміненою версією, якщо це прямо зазначено на Веб-сайті.
15.4. Використання Послуг Замовником вважається безумовним прийняттям оновленої Оферти.
15.5. Будь-які додатки до Оферти є невід’ємною частиною цієї Оферти.
15.6. Зміни до тарифів набувають чинності негайно та не потребують попереднього повідомлення.

16. Форс-мажор

16.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки у виконанні або невиконанні зобов'язань, будь-які витрати, включаючи збитки, і витрати, пов'язані зі скаргами будь-яких третіх сторін, які можуть виникнути внаслідок будь-яких дій цивільних або військових органів влади, громадянські заворушення, страйки чи інші трудові спори, пожежі, непередбачувані ситуації на транспорті, перебої в телекомунікаційних, комунальних, Інтернет-послугах або мережевих послугах Постачальника, дії чи бездіяльність третьої сторони, проникнення або порушення надання послуг третьою стороною будь-якими засобами, у тому числі без обмежень, DDoS-атаки, програмні віруси, троянські програми, хробаки, бомби уповільненої дії або будь-яке інше програмне забезпечення чи технологія, призначена для переривання або затримки роботи Послуг (кожна з них «Форс-мажор»). Сторона, яка зазнає впливу будь-яких Форс-мажорних обставин, повинна повідомити іншу Сторону протягом 10 днів після початку таких Форс-мажорних обставин.
16.2. Положення пункту 16.1. не обмежує та не припиняє зобов’язання Клієнта щодо здійснення повернення Платежів, а також сплати будь-яких штрафів, пені, зборів, комісій, повернення будь-яких товарів або (не)виконання будь-яких робіт чи послуг після закінчення Форс-мажорних обставин.

17. Інші положення

17.1. Ця Пропозиція та відносини між Постачальником і Клієнтом, що виникають з неї, регулюються законодавством Болгарії.
17.2. Усі суперечки між Сторонами, що виникають із цієї Оферти, вирішуються шляхом переговорів. Підставою для переговорів є подання будь-якою із Сторін письмової претензії іншій Стороні. Усі скарги та претензії розглядаються протягом тридцяти днів з моменту їх надходження.
17.3. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом зазначеного терміну, будь-яка зі Сторін може звернутися до суду. Суди Болгарії мають юрисдикцію для вирішення будь-яких суперечок, що виникають у зв’язку з цією Пропозицією.
17.4. Вибір права та юрисдикції в п. 15.3. не впливає на обов'язкові права Клієнта відповідно до законодавства країни його проживання.
17.5. Клієнт не має права передавати будь-які права чи обов’язки за цією Офертою будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди Постачальника.
17.6. Недійсність або нездійсненність будь-якого положення цієї Оферти призведе до виключення такого положення, не впливаючи на дійсність решти положень Пропозиції.
17.7. Ця Пропозиція набуває чинності з моменту, коли Заявник натискає кнопку «Зареєструватися» під час процесу Реєстрації.
17.8. Клієнт визнає та підтверджує, що всі положення Оферти зрозумілі, і що Клієнт погоджується з Внутрішньою політикою, доступною на Веб-сайті, приймає їх беззастережно та повинен дотримуватися її положень і вимог.
 
Документи